Местоположение

Гостилница Бъчвата; Област. Ямбол; Град Елхово 8700; ул. “Цар Симеон” 2; тел: 0478/ 8 14 07; 0879/ 968 421